Actividades…

1. Observa la LAN d’aquesta aula d’informàtica i respon:

a) Quina topologia té? – Una topologia de estrella.

b) Quins tipus de cables i connectors s’empren? – Los cables son de par trenzado y los conectores, de fibra optica SC.

c) Quins dispositius hi ha a l’armariet de l’aula? – Un switch.

2. Busca en internet quina diferència de velocitat hi ha entre Ethernet estàndart, Fast Ethernet i Ethernet GigaBit. Investiga quina correspon a la teua aula.El Fast Ethernet

Ethernet estandart: permite transportar una señal de 10 Mbps a 500 m.

Fast Ethernet: consigue unos 100 megabits por segundo.

Ethernet GigaBit: consigue una capacidad de transmisión de 1 gigabit por segundo.

3. Una direcció IPv4 està formada per 32 bits, que s’agrupen de 8 en 8 bits i després s’expressen en decimal.

a) Quina serà la menor direcció en binari IPv4 possible? I en decimal? – 00000000.00000000.00000000.00000001. / 0.0.0.1.
b) Quina serà la major direcció en binari IPv4 possible? I en decimal? – 11111111.11111111.11111111.11111111. / 255.255.255.255

4. Indica quines direccions IPv4 expressades en decimal, són correctes i quines no:
  192.168.0.2: No.
  531.21.30.7: Si.
  10.0.0.5: No.
  124.23.3.0: Si.
  35.54.35.13.8: Si.
  29.35.24.0: No.

5. Para atenció al següent:
Con 2 bits puedes tener 4 direcciones (00, 01, 10, 11)
Con 3 bits puedes tener 8 direcciones (000,001, 010, 011, 100, 101, 110, 111)
Con 4 bits puedes tener 16 direcciones
Con 5 bits puedes tener 32 direcciones

Entonces:
a) Quantes direccions puc tenir amb IPv4? – 2³² direcciones.
b) I amb IPv6? – 2¹²⁸ direcciones.

6. Amb els següents elements, dissenya una LAN amb connexió a Internet. Els elements pots moure’ls i els cables necessaris els pots representar amb rectes (ferramentes de dibuix)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s